Uitbreiding parkeerterrein Slikhoogte
In opdracht van de gemeente Urk