Een goede basis begint met goed grondwerk. Grondwerk, grondverzet, graafwerk zijn voorbereidende werkzaamheden voor een goede ondergrond. HD Infratechniek verzorgt alle werken die hier mee te maken hebben.

Daarnaast verzorgt HD Infratechniek ook de aanleg van riolering. Riolering is de infrastructuur van afvoer van water, inzamelen en transporteren. Door riolering te vervangen door een gescheiden rioolstelsel wordt er veel minder schoon regenwater via het vuilwaterriool afgevoerd. De gescheiden rioolaanleg is bedoeld om afvalwater en hemelwater gescheiden af te voeren op een veilige en gezonde manier.